IBL - Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Temeljem članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, IBL BIRO d.o.o., Kašinska 9, Sesvete donosi ovu Izjavu o privatnosti.

Naši kontakt podaci:
IBL BIRO d.o.o. Kašinska 9, Sesvete, tel: +3851 2005 592, fax: +3851 2000 872,
e-mail: ibl-biro@ibl-biro.hr

Predmet i trajanje obrade
tel:+385 1 2005592, e-mail: ibl-biro@ibl-biro.hr

Svrha obrade osobnih podataka i zakonska osnova po kojoj obrađujemo podatke
Svrha: Posjet internetskim stranicama www.ibl-biro.hr
Zakonska osnova: legitimni interes

Vrste/kategorije osobnih podataka koje obrađujemo u ovu svrhu
Kontakt podaci; IP adresa

Izvor prikupljanja podataka
Izravno od ispitanika

Kategorije primatelja osobnih podataka (kome proslijeđujemo podatke)
Neophodni izvršitelji obrade

Prijenos podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije
Izravno od ispitanika

Vaša prava
Svoja prava možete zatražiti kontaktom na gore navedeni e-mail (iznimno telefon). Bez nepotrebnog odlaganja ćemo postupiti prema Vašem zahtjevu u vezi sljedećih prava:
• pravo da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;
• ako se obrada temelji na privoli, pravo da se u bilo kojem trenutku ista povuče;
• pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
• informaciju o tome je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže;
• pravo na prigovor automatiziranom donošenju odluka, što uključuje izradu profila, odnosno smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

Ako neka kategorija obrade ograničava Vaša prava (čl. 23 Uredbe), u najkraćem mogućem roku ćemo Vas obavijestiti o tom ograničenju.
Ako odlučimo dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od ove koja je navedena u ovoj Izjavi i različita od svrhe za koju smo osobne podatke prikupili, prije te dodatne obrade ćemo Vam pružiti sve relevantne informacije o toj drugoj svrsi.

IBL Biro